[Sự kiện]Chuỗi Sự Kiện Phúc Lợi Dành Cho Máy Chủ Mới09/10

Các nhẫn giả ơi,

Khi các nhẫn giả tham gia máy chủ mới thì sẽ nhận được những phúc lợi đặc biệt, Hina đã tổng hợp các sự kiện Phúc Lợi dành cho các nhẫn giả ở máy chủ mới như sau nhé.

📜 1. Quà Login 7 Ngày


- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Mỗi ngày các nhẫn giả đều có thể vào giao diện "Hoạt Động" chọn mục Quà Login 7 Ngày để nhận phần thưởng phong phú mỗi ngày.
- Phần thưởng:

Ngày Quà
1

- 100 Kim cương

- 5 Mảnh Chakra-Trung

- 1 Ramen 

2

- 200 Kim cương

- 10 Mảnh Chakra-Trung

- 2 Ramen

3

- 200 Kim cương

- 10 Mảnh TenTen

- 2 Ramen

4

- 400 Kim cương

- 30 Chakra-Trung

- 2 Ramen

5

- 500 Kim cương

- 10 Mảnh Lee

- 3 Ramen

6

- 500 Kim cương

- 10 Mảnh mặt nạ Anbu

- 4 Ramen

7

- 800 Kim cương

- 30 Mảnh Gai

- 4 Ramen


📜 2. Thưởng Tăng Level


- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Khi các nhẫn giả có nhân vật đạt cấp độ theo yêu cầu thì sẽ nhận được phần thưởng Mảnh Yamato tương ứng tại mỗi mốc.
- Phần thưởng:

Level yêu cầu Quà
20 10 Mảnh Yamato
30 15 Mảnh Yamato
35 20 Mảnh Yamato
40 25 Mảnh Yamato


📜 3. Tăng Chiến Lực:


- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Khi các nhẫn giả đạt Lực Chiến đội theo yêu cầu thì sẽ nhận được phần thưởng Mảnh Naruto tương ứng tại mỗi mốc
- Phần thưởng:

Lực chiến yêu cầu Quà
20000 10 Mảnh Naruto
35000 15 Mảnh Naruto
50000 20 Mảnh Naruto
70000 25 Mảnh Naruto


📜 4. Rút Thưởng 10 Lần:


- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Khi các nhẫn giả tiến hành Rút thưởng kim cương 10 lần tại Tế Đàn thì sẽ nhận được phần thưởng là Mảnh Sakura tương ứng tại mỗi mốc
- Phần thưởng:

Rút Thưởng 10 lần Quà
1 lượt rút 10 lần 10 Mảnh Sakura
2 lượt rút 10 lần 15 Mảnh Sakura
3 lượt rút 10 lần 20 Mảnh Sakura
4 lượt rút 10 lần 25 Mảnh Sakura