[Sự kiện]Hệ Thống Sự Kiện Ninja Mới01/10

 

Hệ Thống Sự Kiện Ninja Mới Trong Nhẫn Giả Đại Chiến

 

- Thời gian: 00:00-23:59 mỗi ngày

- Phạm vi: Toàn Máy Chủ

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi các nhẫn giả nạp Kim Cương đạt yêu cầu sẽ nhận được mốc thưởng tương ứng. Đặc biệt hơn khi trong sự kiện NINJA MỚI sẽ xuất hiện các loại Ninja thuộc cấp SS đến siêu cấp SSS để các nhẫn giả có thể chiêu mộ về.

- Phần Thưởng: Các mốc Kim Cương, Quà có tướng cấp SS đến siêu cấp SSS đều sẽ thay đổi mỗi ngày, nên các vị nhẫn giả vui lòng vào giao diện Sự Kiện NINJA MỚI để theo dõi thêm nhé.