[Tin tức]Quyền lợi và mốc VIP06/10

Các nhẫn giả ơi,

Hina xin giới chi tiết đặc quyền VIP tại giao diện "Nạp Thẻ" --> chọn "Đặc Quyền" nhé.

            Cấp VIP                       Mốc Kim Cương                       XU OBT                                  Quà VIP           
1 0 0 • 100 Kim Cương
• 20,000 Vàng
2 0 0 • 100 Kim Cương
• 50,000 Vàng
3 0

0

• 100 Kim Cương
• 50,000 Vàng
4 500 500 • 100 Kim Cương
• 100000 Vàng
5 1000 1000 • 100 Kim Cương
• 200000 Vàng
• 2 Ramen
6 2000 2000 • 300 Kim Cương
• 1,000,000 Vàng
• 2 Ramen
• 20 Mảnh Jiraiya
• 5 Sách Exp-Cao
7 3000 3000 • 500 Kim Cương
• 1,500,000 Vàng
• 2 Ramen
• 20 Mảnh Jiraiya
• 10 Sách Exp-Cao
8 5000 5000 • 600 Kim Cương
• 2,000,000 Vàng
• 2 Ramen
• 30 Mảnh Jiraiya
• 15 Sách Exp-Cao
9 7000 7000 • 800 Kim Cương
• 2,500,000 Vàng
• 4 Ramen
• 100 Mảnh Jiraiya
• 20 Sách Exp-Cao
10 10000 10000 • 800 Kim Cương
• 3,000,000 Vàng
• 4 Ramen
• 160 Mảnh Jiraiya
• 20 Sách Exp-Cao
11 15000 15000

1000 Kim Cương

3 triệu Beli

5 Tảng thịt

Thẻ Tướng Sabo SSS

100 EXP-Tím

12 20000 20000 • 1000 Kim Cương
• 3,500,000 Vàng
• 5 Ramen
• Minato 3 Sao
• 100 Sách Exp-Cao
13 40000 40000 • 1500 Kim Cương
• 5.000.000 Vàng
• 5 Ramen
• 250 Mảnh Minato
• 200 Sách Exp-Cao
14 800000 80000 • 5,000 Kim Cương
• 20,000,000 Vàng
• 10 Ramen
• 100 Mảnh Tobirama
• 500,000 Chakra Nhị Vĩ
15 150000 150000 • 9,000 Kim Cương
• 30,000,000 Vàng
• 15 Ramen
• 150 Mảnh Tobirama
• 500.000 Chakra Tam Vĩ
16 300000 300000 • 20000 Kim Cương
• 50,000,000 Vàng
• 50 Ramen
• 1 Đá Hút Máu Cấp 6
• 1 Đá Kháng Cấp 6

 

Có thể bạn đã biết:

- Nạp bất kỳ gói nào cũng được tích lũy cấp VIP