[Tin tức]Ưu đãi các loại thẻ Tuần - Tháng - Vĩnh Viễn và quà mua lần đầu07/10

Khi các nhẫn giả mua thẻ Tuần-Tháng-Vĩnh Viễn, ngoài nhận được siêu hoàn trả gấp nhiều lần giá mua thì còn nhận thêm quà lần đầu mua thẻ trong 30 ngày đầu mở máy chủ mới vô cùng giá trị. Sau đây Hina xin được giới thiệu một số Thẻ đang được bán trong Đại Chiến Nhẫn Giả sau đây.📜 Thẻ Vĩnh Viễn
Giá Mua: trị giá 2500 Kim Cương
Quà Hoàn Trả:
Sau khi mua xong sẽ nhận ngay 2500 KC và 2500 EXP VIP.
Nhận tiếp 150 KC mỗi ngày vĩnh viễn (Có thể nhận Kim Cương tại giao diện Nhiệm Vụ Ngày) 
Quà mua lần đầu tặng:
- 80 mảnh Jugo
- 500.000 Vàng
- 30 Đùi Gà
- 20 Sách Exp-Cao
- 40 Charka-Trung

📜 Thẻ Tháng - 30 Ngày
Giá Mua: trị giá 500 Kim Cương
Quà Hoàn Trả:
Sau khi mua xong sẽ nhận ngay 500 KC và 500 EXP VIP.
Nhận tiếp 120 KC mỗi ngày trong vòng 30 ngày (Có thể nhận Kim Cương tại giao diện Nhiệm Vụ Ngày) 
Tổng Kim Cương có thể nhận được là 4100 KC
Quà mua lần đầu tặng:
- 100 mảnh Sasuke
- 500 Kim cương
- 20 Đùi Gà
- 10 Sách EXP-Trung
- 20 Charka-Trung

📜 Thẻ Tuần - 7 Ngày
Giá Mua: trị giá 250 Kim Cương
Quà Hoàn Trả:
Sau khi mua xong sẽ nhận ngay 250 KC và 250 EXP VIP.
Nhận tiếp 100 KC mỗi ngày trong vòng 7 ngày (Có thể nhận Kim Cương tại giao diện Nhiệm Vụ Ngày) 
Tổng Kim Cương có thể nhận được là 950 KC
Quà mua lần đầu tặng:
- 10 mảnh Sakura
- 200 Kim cương
- 100.000 Vàng
- 10 Sách EXP-Trung
- 10 Charka-Trung

(Xem hướng dẫn mua Tại Đây)